Publicatie

Publicatie datum

Dementiemonitor Mantelzorg 2022: trendrapportage en thematische verdieping.

Bijnsdorp, F., Graaff, M. de, Woonink, A., Francke, A. Dementiemonitor Mantelzorg 2022: trendrapportage en thematische verdieping. Utrecht: Nivel, 2022. 54 p.
Download de PDF
Begin 2022 voerden het Nivel en Alzheimer Nederland voor de achtste keer een peiling uit voor de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg, met als doel inzicht te geven in hun zorgbelasting, welzijn, zorgervaringen en ondersteuningsbehoeften. Dit keer vulden een recordaantalruim 4531 mantelzorgers de vragenlijst in. En of het nu gaat om mantelzorgers van naasten in zorginstellingen of van thuiswonende mensen met dementie: de druk neemt toe. Veel mantelzorgers zijn op zichzelf aangewezen en lijden onder de enorme zorglast.
Deze zorgelijke ontwikkelingen vragen om voortdurende inzet om mantelzorgers te ondersteunen. Dat kan alleen als we hun wensen onderzoeken en hun stem laten horen. Dit jaar deden voor het eerst óók mensen met dementie mee. Dit unieke onderzoek is gepubliceerd op www.alzheimer-nederland.nl/belangenbehartiging/dementiemonitor.