Publicatie

Publicatie datum

Diabetes Mellitus in Nederland : prevalentie naar migratieachtergrond en sociaaleconomische status.

Horsselenberg, M., Heins, M., Leemrijse, C., Nielen, M., Korevaar, J. Diabetes Mellitus in Nederland : prevalentie naar migratieachtergrond en sociaaleconomische status. Utrecht: Nivel, 2022. 6 p.
Download de PDF
Samenvatting van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek
- In Nederland hebben mensen met een Turkse (9,7%), Surinaams/Antilliaanse (11,3%), of Marokkaanse migratieachtergrond (11,7%) vaker diabetes dan mensen zonder migratieachtergrond (7,7%).
- Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES), hier gemeten aan de hand van het besteedbaar inkomen, hebben vaker diabetes (11,2%) dan mensen met een hoge SES (4,3%)