Afgesloten
2022

Diabetes mellitus in Nederland: epidemiologie en beloop, 2020-2022

Duur: sep 2020 - feb 2022

In 2019 waren er in de Nederlandse huisartsenpraktijken ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes bekend: 110.000 met type 1 diabetes en 1.030.000 met type 2 diabetes. Naar verwachting zal dit stijgen tot respectievelijk 130.000 en 1,3 miljoen in 2040.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van:
1) het voorkomen van verschillende typen diabetes
2) de te verwachten groei van deze patiëntenpopulatie
3) de meest voorkomende complicaties
4) het gebruik van diabetesmedicatie
5) de levensverwachting van patiënten met diabetes en 6) het vóórkomen van de ziekte bij personen met verschillende sociaaleconomische status en bij groepen met verschillende migratieachtergrond.

Methode
Het unieke van dit onderzoek is dat er gebruikgemaakt wordt van verschillende soorten gegevensbronnen (al dan niet gekoppeld op patiëntniveau): zorggegevens uit de huisartsenregistratie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en gegevens over sociaaleconomische status, migratieachtergrond, geneesmiddelen en doodsoorzaken van het CBS.

Resultaten
Dit onderzoek resulteert in een overzicht van het huidige aantal mensen met diabetes in Nederland, het beloop van de ziekte en het aantal te verwachten patiënten in de (nabije) toekomst. Het geeft zowel inzicht in de impact van de ziekte op de patiënt als de impact van diabetes op de maatschappij.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Diabetesfonds
Projectpartners
RIVM; CBS