Publicatie

Publicatie datum

Diabetische nefropathie in de huisartsenpraktijk.

Meijer, W., Heins, M., Hek, K., Nielen, M. Diabetische nefropathie in de huisartsenpraktijk. Utrecht: Nivel, 2020. 28 p.
Download de PDF
Nederland heeft ruim 1,1 miljoen patiënten met diabetes mellitus en naar schatting komen daar jaarlijks 60.000 nieuwe patiënten bij. Na coronaire hartziekten en beroerte is diabetes mellitus de ziekte met de hoogste ziektelast. Dit wordt mede bepaald door de verhoogde kans op complicaties, zoals hart- en vaatziekten, retinopathie en nierfunctiestoornissen. Nierfunctiestoornissen bij patiënten met diabetes worden ook wel diabetische nefropathie genoemd. Schade aan de nieren gaat gepaard met een verhoogd risico op overlijden en eindstadium nierfalen. Naast problemen voor de patiënt, zorgt dit ook voor hoge zorgkosten voor de maatschappij. Om nierschade te beperken of te voorkomen, is het van groot belang dat bij patiënten met diabetes zowel de bloedsuikerspiegel als de bloeddruk goed behandeld wordt. Deze behandeling vindt voornamelijk plaats in de huisartsenpraktijk, wat de huisartsenpraktijk de ideale setting maakt om onderzoek te doen naar het aantal mensen met diabetische nefropathie in Nederland en de huidige behandeling van verschillende gradaties van nefropathie.