Publicatie

Publicatie datum

directe toegankelijkheid fysiotherapie.

Dijk, C. van, Verheij, R., Bakker, D. de. directe toegankelijkheid fysiotherapie. Huisarts en Wetenschap: 2008, 51(11), p. 525.
Lees online
Sinds 2006 is fysiotherapie toegankelijk zonder verwijzing. Uit onderzoek van het Landelijk Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ) blijkt dat in 2006 28% van de patiënten gebruik maakte van de directe toegang fysiotherapie (DTF). Jongeren, hoger opgeleiden, patiënten met kortdurende en/of recidiverende klachten en patiënten met (lage)rug- of nekklachten maakten relatief vaker gebruik van DTF. De vraag is of het aantal verwijzingen door de huisarts naar de fysiotherapeut is afgenomen en of huisartsen hierdoor minder patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat zien. Wij onderzochten dit met gegevens uit LINH over de jaren 2001 tot 2007.
Gegevensverzameling