Publicatie

Publicatie datum

Disfunctioneren van zorgverleners in de intramurale ouderenzorg.

Veer, A.J.E. de, Maurits, E.E.M., Francke, A.L. Disfunctioneren van zorgverleners in de intramurale ouderenzorg. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde: 2015, 40(2)
Lees online
Kernpunten:
- Per jaar ziet bijna de helft (44%) van de zorgverleners in de intramurale ouderenzorg signalen dat een zorgprofessional disfunctioneert.
- Het betreft vooral directe collega’s die (vermoedelijk) disfunctioneren qua professioneel zorginhoudelijk handelen, communiceren en/of samenwerken.
- Signalen van disfunctioneren hebben nauwelijks betrekking op artsen, maar áls het een arts betreft dan weten de zorgverleners veelal niet wat ze moeten doen.
- Het beleid van het management en ondersteuning van direct leidinggevenden kunnen bijdragen aan preventie van disfunctioneren en de omgang met vermoedens van disfunctioneren.

Deze resultaten zijn gebaseerd op een landelijk vragenlijstonderzoek onder 252 verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam in de intramurale ouderenzorg.