Publicatie

Doelspecifieke versies van CQ-index meetinstrumenten: korter, krachtiger, en specifieker meten?

Triemstra, M., Hendriks, M., Delnoij, D., Rademakers, J. Doelspecifieke versies van CQ-index meetinstrumenten: korter, krachtiger, en specifieker meten? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2008, 86(8), p. 486-493.
Download de PDF
CQ-index vragenlijsten meten de ervaringen van patiënten met de zorg. Over het algemeen zijn de lijsten lang om aan de uiteenlopende doelstellingen en informatiebehoeften van diverse partijen te voldoen. Dit brengt meer kosten voor dataverzameling en een risico op non-respons met zich mee. Ook sluiten de lijsten niet altijd goed aan op specifieke toepassingen in de praktijk. Voor een efficiënter gebruik van de CQ-index is het daarom de vraag of er verkorte modules of specifieke vragensets kunnen worden ontwikkeld die zijn toegesneden op de diverse gebruiksdoelen. Dit artikel biedt met statistische criteria een leidraad voor een nadere selectie van onderwerpen en specifieke vragen voor diverse doeleinden. Daarbij wordt grofweg onderscheid gemaakt in modules die gericht zijn op het in kaart brengen van verschillen tussen zorgaanbieders of instellingen, en versies die geschikt zijn voor het monitoren van verbetermogelijkheden in de zorg. Toepassing van de criteria wordt geïllustreerd aan de hand van de CQ-index Huisartsenzorg. (aut. ref.)