Publicatie

Publicatie datum

Doing the right things right: results and diffusion of large-scale improvement actions.

Wagner, C., Dückers, M., Bruijn, M. de. Doing the right things right: results and diffusion of large-scale improvement actions. Utrecht: NIVEL, 2006. 11 p. Engelstalige versie van: C. Wagner; M. Dückers; M. de Bruijn. De goede dingen goed doen: resultaten en verspreiding van grootschalig ingezette verbeteracties. Utrecht: NIVEL, 2008.
Download de PDF