Publicatie

Publicatie datum

E-healthmonitor 2021: ervaringen uit het zorgveld.

Vaart, R. van der, Wouters, M., Suijkerbuijk, A., Tuyl, L. van, Aardoom, J., Versluis, A., Rompelberg, C., Standaar, L., Deursen, L. van. E-healthmonitor 2021: ervaringen uit het zorgveld. Bilthoven: RIVM, 2022.
Download de PDF
De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen: de zorg moet betaalbaar en toegankelijk blijven voor een bevolking die vergrijst en steeds meer chronisch zieken kent. Digitale zorg biedt hiervoor mogelijkheden. Toch is de inzet van digitale zorg nog niet vanzelfsprekend. Om inzicht te krijgen in welke factoren de inzet van digitale zorg belemmeren of stimuleren zijn er binnen de opdracht van de E-healthmonitor focusgroepen georganiseerd in het najaar van 2021. Hiervoor zijn bestuurders, managers en beleidsmedewerkers uitgenodigd uit drie sectoren in de zorg: ziekenhuiszorg, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In een vierde focusgroep hebben (beroeps)verenigingen in de eerstelijnszorg, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars de resultaten besproken.