Publicatie

Publicatie datum

E-healthmonitor 2021: stand van zaken digitale zorg.

Vaart, R. van der, Deursen, L. van, Standaar, L., Wouters, M., Suijkerbuijk, A., Tuyl, L. van, Aardoom, J., Versluis, A., Rompelberg, C. E-healthmonitor 2021: stand van zaken digitale zorg. Bilthoven: RIVM, 2022. 40 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat de kwantitatieve resultaten van de nulmeting die in 2021 is uitgevoerd. Het afgelopen jaar is meer digitale zorg gebruikt dan daarvoor. Zorggebruikers gebruiken vaker websites, apps en wearables om informatie over hun gezondheid en behandeling op te zoeken en bij te houden. In de zorg zijn digitale communicatie, patiëntportalen en toepassingen voor zorgondersteuning vaker ingezet. Daarnaast zien steeds meer zorgverleners de meerwaarde van e-health in. Dat komt deels door ervaringen met e-health tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Toch is digitale zorg nog niet voor iedereen vanzelfsprekend en is het vaak nog geen vast onderdeel van de zorg. Toepassingen waarmee de patiënt de eigen regie kan houden of vergroten, zoals telemonitoring en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), worden nog maar weinig gebruikt. Ook is het voor zorgverleners en zorggebruikers niet altijd duidelijk hoe digitale zorg zinvol kan worden ingezet. Om de toepassing van digitale zorg te vergroten en te verbeteren zijn veranderingen nodig in zorgprocessen, vaardigheden van zorggebruikers en zorgverleners en financiering. In de beschouwing wordt gereflecteerd op de verschillende inzichten en worden enkele aanbevelingen gedaan voor beleidsmakers en veldpartijen.