Publicatie

Publicatie datum

Een exploratieve studie naar kosten en effecten van kwaliteitssystemen in zes

Oort, M.H.J. van, Wagner, C. Een exploratieve studie naar kosten en effecten van kwaliteitssystemen in zes TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2002, 80(6), 393-399
De laatste jaren zijn veel verpleeg- en verzorgingshuizen actief met het