Publicatie

Publicatie datum

Een hart onder de riem: adviezen en tips voor en door naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Nivel coronaasten onderzoek.

Boeije, H., Schelven, F. van. Een hart onder de riem: adviezen en tips voor en door naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Nivel coronaasten onderzoek. Utrecht: Nivel, 2020. 2 p.
Download de PDF
Deze publicatie is een van de publicaties die zijn voortgekomen uit de pilotmeting van juni 2020 binnen het pilotproject 'Zorgen en zwaaien', dat werd gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

In juni 2020 deed het Nivel onderzoek naar ervaringen van naasten van mensen met een verstandelijke beperking met de coronamaatregelen. De ervaringsdeskundige naasten die meewerkten aan het project vonden het belangrijk dat naasten adviezen en tips konden geven om elkaar te ondersteunen. Daarom vroegen we in de vragenlijst wat naasten aan anderen wilden meegeven. In deze factsheet worden vijf adviezen voor en door naasten beschreven.