Aanpak wonen, bezoek en zorg in coronatijd goed ontvangen door naasten van mensen met een verstandelijke beperking
Nieuws
15-09-2020

Aanpak wonen, bezoek en zorg in coronatijd goed ontvangen door naasten van mensen met een verstandelijke beperking

De beginperiode van de coronacrisis (maart – juni 2020) trok een wissel op het welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking: de helft van de naasten vindt dat het welbevinden van hun familielid in deze periode is verminderd. Naasten zijn over het algemeen tevreden over de ondersteuning en begeleiding die vanuit zorginstellingen werd geboden, maar sommigen willen meer. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek binnen het pilotproject 'Zorgen en Zwaaien' in juni 2020, dat werd gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Beleidsmakers en managers van zorgorganisaties doen er goed aan, zo laten naasten weten, bij een volgende (lokale) lockdown de communicatie tussen hen en begeleiders op eenzelfde wijze aan te pakken als bij de eerste lockdown. Wel moet de zorgorganisaties extra aandacht hebben voor de behoefte van hun familielid aan (lichamelijke) zorg en voor de communicatie over de stappen die zij zetten.

Helft naasten vindt welzijn familielid verminderd

De helft van alle naasten vindt dat de kwaliteit van leven van hun familielid met een verstandelijke beperking is verminderd in de beginperiode van de coronacrisis. Volgens 43% van hen is de kwaliteit van leven hetzelfde gebleven en 6% denkt dat de kwaliteit van leven juist is verbeterd. Naasten van wie het familielid thuis of zelfstandig woonde tijdens de coronacrisis, verschillen hierin niet van mening van degenen van wie het familielid in een instelling of woonvoorziening verbleef.

Tevredenheid over communicatie met begeleiders

Omdat er geen bezoek mogelijk was in het begin van de coronacrisis, had 41% van de naasten met een familielid in een instelling of woonvoorziening vaker contact met de begeleiders dan daarvoor; 38% had even vaak contact en 21% had minder of geen contact. Een kwart van de naasten geeft aan behoefte te hebben aan meer contact, driekwart heeft hier geen behoefte aan.

Eveneens driekwart van de naasten is tevreden over de inhoud van het contact met zorgverleners en begeleiders. Als naasten minder tevreden zijn over het contact met zorgverleners of begeleiders, dan gaat dit meestal over de berichtgeving vanuit het management van de zorgorganisatie.

Quote naaste

Klein deel naasten heeft behoefte aan extra zorg en ondersteuning

Hoewel veel naasten de beginperiode als zwaar ervoeren, heeft maar een bescheiden deel (een vijfde) behoefte aan extra zorg en ondersteuning voor hun familielid. Ze willen dan veelal meer ondersteuning bij de lichamelijke zorg, zoals het verzorgen van wonden, en bij de persoonlijke verzorging, zoals tandenpoetsen. De meeste naasten (70%) hebben geen behoefte aan extra zorg en ondersteuning voor hun familielid met een beperking.

Over het onderzoek

In juni 2020 deden 266 naasten mee aan vragenlijstonderzoek met gesloten en open vragen. Een deel van de participanten is geworven via het Panel Samen Leven. In de methodische toelichting op het coronaasten-onderzoek staat meer over de uitvoering van de studie en wie eraan hebben meegedaan. Het onderzoek betreft de pilotmeting binnen het pilotproject 'Zorgen en zwaaien' en is uitgevoerd met subsidie van VWS. Vervolgonderzoek vindt plaats met subsidie van ZonMw in het COVID-19-programma; hierin zullen drie metingen ten tijde in de periode 2020-2022 worden uitgevoerd. 
Alles over het onderzoek Zorgen en zwaaien vindt u bij Corona centraal - Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd.

Gegevensverzameling

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.