Publicatie

Publicatie datum

Een online portaal voor het communiceren van uitslagen van bloedonderzoek. Webrapportage: een experiment met het Saltro uitslagenportaal.

Struikman, B., Goedhart, A., Brabers, A., Bol, N., Delft, S. van, Talboom-Kamp, E., Dijk, L. van. Een online portaal voor het communiceren van uitslagen van bloedonderzoek. Webrapportage: een experiment met het Saltro uitslagenportaal. www.nivel.nl: Nivel, 2019. 16 p.
Download de PDF
Er komen in de gezondheidszorg steeds meer online patiëntportalen voor verschillende doeleinden. Eén van de online portalen is het uitslagenportaal van Saltro. Dit portaal heeft tot doel de laboratoriumuitslagen snel door te geven aan patiënten zonder dat zij daarvoor naar de huisartspraktijk hoeven. Voorbeelden van testen waarvan de uitslagen via het portaal doorgegeven worden, zijn testen op bloedarmoede, schildklierhormoon of op het vitamine D gehalte. Patiënten van huisartsen die aangesloten zijn bij het portaal kunnen gebruik maken van deze dienst. Saltro is niet de enige instantie met een uitslagenportaal. Wat het uitslagenportaal van Saltro onderscheidt van veel andere portalen, is de uitgebreidere ondersteuning die het biedt aan patiënten bij het lezen van de uitslagen. De uitslag van een test kan worden weergegeven als één cijfer met daarbij de zogeheten referentiewaarden: een interval, waarbinnen de uitkomst van de uitgevoerde test 'hoort te vallen'. Wanneer de uitslag binnen dit interval valt, wordt de uitslag “niet afwijkend” genoemd. Het portaal van Saltro helpt de gebruiker om in te zien of zijn of haar waarden al dan niet afwijkend zijn en wat dit betekent voor hun gezondheid. Dit wordt gedaan door de uitslag in kleuren weer te geven. Daarbij staat groen voor een niet-afwijkende uitslag. Afwijkende uitslagen worden, afhankelijk van de grootte van de afwijking, in oranje of rood weergegeven. Naast deze visuele ondersteuning biedt het portaal van Saltro ook tekst en uitleg bij de uitslagen. In dit onderzoek keken we of de combinatie van visuele ondersteuning en de tekstuele uitleg meerwaarde heeft voor de patiënt. We vergeleken daartoe het Saltro portaal met een fictief portaal dat geen ondersteuning biedt. (aut. ref.)
Gegevensverzameling