Publicatie

Publicatie datum

Een probleem met voeten in de aarde: de Groningse aardbevingscrisis.

Duin, M. van, Dückers, M. Een probleem met voeten in de aarde: de Groningse aardbevingscrisis. Impact Magazine: 2018, 2(4), p. 8-11.
Download de PDF
De Groningse aardbevingscrisis: een samengesteld probleem dat een integrale aanpak – hoe anders – vraagt en dat, naast wortels, ook de nodige voeten in de aarde heeft. Daarbij is zeker dat de oplossingen vooral door en bij de Groningers zelf gezocht en gevonden moeten worden en daarvoor vooral ruimte moet worden gecreëerd. Als deze casus één ding leert dan is het wel dat het vertrouwen niet hersteld wordt door méér maar door een andere (houding van de) overheid.