Publicatie

Publicatie datum

Een tiende van de patiënten met niet-spoedeisende klachten bij de huisartsenpost heeft binnen een week contact met de huisarts.

Jansen, T., Hek, K., Verheij, R., Korevaar, J. Een tiende van de patiënten met niet-spoedeisende klachten bij de huisartsenpost heeft binnen een week contact met de huisarts. Nivel: Utrecht, 2019.
Download de PDF
Binnen een week na contact met de huisartsenpost (HAP) voor een klacht met weinig spoed (urgentie U4 of U5), heeft 10% van de patiënten contact met de huisarts. Een vervolgcontact bij de huisarts kan betekenen dat de patiënt is doorverwezen door de triagist van de HAP na een telefo-nisch contact, maar bijvoorbeeld ook dat een patiënt nog meer zorg nodig heeft na een HAP-bezoek.