Nivel: Een tiende van de patiënten met niet-spoedeisende klachten bij de huisartsenpost heeft binnen een week contact met de huisarts
Nieuws
09-07-2019

Een tiende van de patiënten met niet-spoedeisende klachten bij de huisartsenpost heeft binnen een week contact met de huisarts

Binnen een week na contact met de huisartsenpost (HAP) voor een klacht met weinig spoed heeft 10% van de patiënten contact met de huisarts. Dit kan het gevolg zijn van een doorverwijzing door de triagist van de HAP na een telefonisch contact of bijvoorbeeld omdat een patiënt meer zorg nodig heeft na een bezoek aan de HAP. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

De meeste klachten waarvoor patiënten contact opnemen met de HAP hebben weinig spoed. Wat gebeurt er na het contact voor dergelijke klachten? Gaan patiënten snel daarna naar hun eigen huisarts en welke patiënten zijn dat dan? Inzicht in dit soort patronen van zorggebruik kunnen helpen om beleid te maken gericht op het verminderen van de ervaren werkdruk op de HAP.

Het onderzoek: resultaat prijsvraag tijdens de Nivel Zorgregistraties Deelnemersdag 2018
Op 5 oktober 2018 vond de Nivel Zorgregistraties Deelnemersdag plaats. In de workshop ‘Stel uw eigen onderzoeksvraag’ konden deelnemers een onderzoeksvraag indienen die zij graag beantwoord wilden hebben. De winnende onderzoeksvraag was van huisartsenpost Gelderse Vallei en luidde: ‘Wie gaat er naar de huisarts kort na een contact met de huisartsenpost voor een klacht met weinig spoed?’
Bij 10% van de patiënten bleek dit het geval te zijn. Het maakte weinig verschil of het HAP-contact telefonisch of op de HAP had plaatsgevonden. Mannen hadden iets vaker dan vrouwen een vervolgcontact met de huisarts en mensen zonder chronische aandoeningen iets vaker dan mensen met chronische aandoeningen.

Dit onderzoek is uitgevoerd met gegevens van huisartsen en huisartsenposten van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het Nivel heeft gegevens gebruikt uit de elektronische patiëntendossiers van 171.628 patiënten. Deze patiënten hebben in 2017 minimaal één keer contact gehad met een huisartsenpost, in de vorm van een telefonisch consult of consult op de post. Visites hebben wij niet onderzocht. De patiënten waren ingeschreven in een huisartsenpraktijk die deelneemt aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn binnen het verzorgingsgebied van de deelnemende huisartsenposten. Wij hebben gekeken naar kenmerken van patiënten en gezondheidsklachten (in de vorm van ICPC-codes).