Publicatie

Publicatie datum

Effect van praktijkondersteuner en diabetesbegeleiding op het verwijsgedrag van huisartsen bij diabetici.

Dijk, C.E. van, Verheij, R.A., Hansen, J., Velden, L. van der, Bakker, D.H. de. Effect van praktijkondersteuner en diabetesbegeleiding op het verwijsgedrag van huisartsen bij diabetici. Utrecht: NIVEL, 2010. 41 p.
Download de PDF