Publicatie

Publicatie datum

Effect van praktijkondersteuner en diabetesbegeleiding op het verwijsgedrag van huisartsen bij diabetici.

Dijk, C.E. van, Verheij, R.A., Hansen, J., Velden, L. van der, Bakker, D.H. de. Effect van praktijkondersteuner en diabetesbegeleiding op het verwijsgedrag van huisartsen bij diabetici. Utrecht: NIVEL, 2010. 41 p.
Download de PDF
Doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar eventuele substitutie-effecten die zich binnen de gezondheidszorg voordoen. Dit rapport zal inzicht proberen te geven in eventuele effecten van POHs en de M&I-verrichting ‘diabetesbegeleiding per jaar’ op het verwijsgedrag van de huisarts naar de internist en oogarts.