Publicatie

Publicatie datum

Is er samenhang tussen stedelijkheid en etnische verschillen in zorggebruik?

Uiters, E., Devillé, W., Foets, M., Westert, G.P., Verheij, R.A., Groenewegen, P.P. Is er samenhang tussen stedelijkheid en etnische verschillen in zorggebruik? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2005, 83(4), 205-212
Onderzoek naar het zorggebruik van allochtonen is veelal verricht binnen de context van de grote steden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het zorggebruik van allochtonen voor de meeste zorgvoorzieningen verschilt van de autochtone bevolking. Het doel van ons onderzoek was om zicht te krijgen op in hoeverre deze etnische verschillen in zorggebruik samenhangen met de mate van stedelijkheid van de woonomgeving. Middels een landelijk survey onderzoek zijn zowel bij de autochtone bevolking als bij personen met een Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse of Turkse achtergrond gegevens over het zorggebruik verzameld. De gevonden verschillen in het zorggebruik bleken nauwelijks verband te houden met de mate van stedelijkheid van de woonomgeving. Etnische verschillen in zorggebruik zijn niet alleen geconcentreerd binnen de grote steden en lijken dus niet verklaard te kunnen worden door een accumulatie van problematiek die in grote steden speelt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat beleidsmatige aandacht voor etnische verschillen in zorggebruik om een bredere benadering vraagt dan alleen binnen het grote-stedenbeleid. Dit neemt niet weg dat, gezien het relatief grote aantal allochtonen dat woonachtig is binnen de grote steden, aandacht voor het zorggebruik van allochtonen binnen de stedelijke context zeer belangrijk blijft. (aut.ref.)
Gegevensverzameling