Publicatie

Publicatie datum

Ervaringen van Buurtzorgcliënten in landelijk perspectief. Addendum bij het rapport "Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd".

Veer, A.J.E. de, Boer, D. de, Spreeuwenberg, P., Brandt, H.E., Schellevis, F.G., Francke, A.L. Ervaringen van Buurtzorgcliënten in landelijk perspectief. Addendum bij het rapport "Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd". www.nivel.nl: NIVEL, 2009.
Download de PDF
Cliënten zijn enthousiast over Buurtzorg, een kleinschalig alternatief in de thuiszorg. De kwaliteit van zorg is hoog. Opvallend zijn de goede telefonische bereikbaarheid en de professionaliteit en veiligheid van de gegeven zorg. Buurtzorg krijgt van de cliënten het hoogste rapportcijfer van alle thuiszorginstellingen.

Kleinschalig
Buurtzorg is een nieuwe, snelgroeiende landelijke netwerkorganisatie die thuiszorg levert. De Stichting is in 2006 opgericht als reactie op de schaalvergroting in de thuiszorg en de opkomst van de zogenoemde stopwatchzorg. De organisatie bestaat inmiddels uit zo’n 90 zelfsturende teams van 10 tot 15 verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. De teams leveren thuiszorg aan zelfstandig wonende cliënten in een bepaalde wijk of buurt, in samenwerking met de huisartsen, het ziekenhuis en het sociale netwerk van de buurt. Ze regelen zelf een kantoor, nascholing, de planning en diensten, en zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg voor hun cliënten en kunnen bepalen wat deze nodig hebben. De teams worden ondersteund door een landelijk kantoor in Almelo en regionale coaches. De zorg rond een cliënt wordt door zo min mogelijk verschillende medewerkers gegeven.

Tevreden klanten
De eerste reacties van cliënten, mantelzorgers, huisartsen en medewerkers zijn enthousiast. Buurtzorgcliënten vinden het personeel professioneel en telefonisch goed bereikbaar. Ze ervaren een hoge kwaliteit van zorg, ook als er rekening gehouden wordt met het specifieke cliëntenbestand van Buurtzorg. Cliënten geven hun Buurtzorg, als rapportcijfer een 8 ½, vergeleken met 307 andere thuiszorginstellingen het hoogste cijfer, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de Stichting Buurtzorg Nederland en gesubsidieerd in het kader van het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg van VWS.

Veelbelovend
In vergelijking met de cliënten van andere thuiszorgorganisaties zijn Buurtzorgcliënten relatief goed opgeleid. Ze vinden zichzelf minder gezond en hebben vaker verpleegkundige zorg nodig. In het onderzoek van het NIVEL is rekening gehouden met dit soort verschillen tussen de klantenbestanden van thuiszorginstellingen. Buurtzorg is nog volop in ontwikkeling. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “De vergelijking met andere thuiszorginstellingen laat zien dat Buurtzorg een opmerkelijke uitschieter is wat betreft de cliëntervaringen. Het is daarom extra interessant om te bezien of Buurtzorg in de toekomst deze kwaliteit kan blijven behouden.”

Onderzoek
De onderzoekers van het NIVEL voerden gesprekken met medewerkers, mantelzorgers, cliënten en huisartsen en analyseerden de vragenlijsten van 357 cliënten. De ervaringen van de cliënten werden vergeleken met de ervaringen van ruim 9500 cliënten van 307 andere thuiszorgorganisaties.