Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie opleiding arts maatschappij + gezondheid en forensich arts: peiling 2023.

Flinterman, L., Vis, E., Batenburg, R. Evaluatie opleiding arts maatschappij + gezondheid en forensich arts: peiling 2023. Utrecht: Nivel, 2023. 57 p.
Download de PDF
Sinds 2019 zijn artsen in opleiding tot specialist (aios) maatschappij + gezondheid in dienst bij de SBOH. In dat jaar is ook het curriculum voor de opleidingen maatschappij + gezondheid gewijzigd. Dit rapport beschrijft het eerste evaluatieonderzoek vanuit de SBOH voor de opleidingen tot arts maatschappij + gezondheid, vanuit het oogpunt van de aios die de opleiding volgen en de alumni van deze opleidingen.

De aios en alumni zijn over het algemeen tevreden over de opleiding als geheel en over de verschillende onderdelen van de opleiding. Alle onderdelen worden beoordeeld met een rapportcijfer 7 tot 8. Extra positief waren zij over de docenten van de onderwijsdagen, de contactmogelijkheden met de verschillende opleiders en de aandacht voor wetenschap in de tweede fase van de opleiding.

Ook al beoordelen de aios en alumni de opleidingen als goed zij noemden ook een aantal mogelijke
verbeterpunten voor de opleiding. In willekeurige volgorde zijn dat:
- Meer (tijdige) communicatie en informatievoorziening vanuit de opleiding;
- De vorm en noodzaak van het IOP is niet voor alle aios duidelijk;
- Vervolgacties naar aanleiding van evaluaties kunnen meer gedeeld worden;
- De aansluiting van het instituuts- en praktijkonderwijs kan beter.

In juli 2023 zijn alle aios en alle alumni van de afgelopen 5 jaar uitgenodigd om een enquête in te vullen. Van de aangeschreven aios en alumni hebben respectievelijk 33% en 27% gerespondeerd. Daarnaast zijn er twee focusgroepen gehouden met alumni van de opleidingen.