Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie programma Effectief Actief.

Ooms, L., Veenhof, C., Leemrijse, C. Evaluatie programma Effectief Actief. Utrecht: NIVEL, 2015.
Download de PDF
Binnen het programma Effectief Actief zijn initiatieven om dicht bij huis te sporten en bewegen geïnventariseerd en tegen het licht gehouden. Ze zijn samengebracht in een database waar lokale professionals, vrijwilligers en andere gebruikers van dit soort interventies ideeën op kunnen doen en inzicht krijgen in de kwaliteit.

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt investeert het kabinet in meer mogelijkheden om in de buurt te sporten en te bewegen. Er bestaan hiervoor veel goede publieke en private initiatieven, maar het ontbrak aan een duidelijk overzicht. NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) zette het programma Effectief Actief op in samenwerking met o.a. Mulier Instituut, TNO, NIVEL en Centrum Gezond Leven (CGL). Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) evalueerde de eerste drie jaar van het programma Effectief Actief. Het hoofddoel van het programma is ‘De kwaliteit van het aanbod van sport- en beweeginterventies verbeteren en de lokale inzet ervan stimuleren.’ De belangrijkste activiteiten zijn: sport- en beweeginterventies verzamelen, beoordelen, verbeteren en verspreiden.

Landelijk
Binnen het programma is een landelijke beoordelings- en erkenningssystematiek voor sport- en beweeginterventies ontwikkeld met drie verschillende erkenningsniveaus: ‘Goed Beschreven’, ‘Goed Onderbouwd’ en ‘Effectief’. De interventies die minimaal aan het criterium ‘Goed Beschreven’ voldoen, zijn opgenomen in de online ‘Interventiedatabase Gezond en Actief Leven’. Momenteel staan daar ongeveer 200 erkende interventies gericht op sport en bewegen in. De database is niet alleen via NISB te vinden (www.effectiefactief.nl), maar ook te raadplegen via de organisaties waarmee wordt samengewerkt (RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, Movisie, NISB, Vilans, Trimbos-instituut)

Kennis uitwisselen
De beschrijvingen van de interventies maken het lokale (sport)professionals, vrijwilligers en beleidsmakers mogelijk hun kennis uit te wisselen. NIVEL-onderzoeker Chantal Leemrijse: “Hierdoor staat kwaliteit nu duidelijk op de kaart in de sport- en beweegsector. Er is meer aandacht voor kwaliteitsverbetering van sport- en beweeginterventies en voor competenties van lokale uitvoerders, en om deze aspecten te monitoren en evalueren.”

Van theorie naar praktijk
De meeste interventies in de Effectief Actief database hebben nu nog het niveau van ‘Goed Beschreven’ . Over de effectiviteit en praktische inzetbaarheid van deze interventies is minder bekend. Leemrijse: “Er is dus aandacht nodig voor de daadwerkelijke verbeteringen in de lokale praktijk. Bovendien is de database nog onvoldoende bekend bij lokale professionals, vrijwilligers en andere gebruikers van interventies. Een volgende stap is dan ook om die nog meer landelijke bekendheid te geven, zodat lokale professionals, vrijwilligers en beleidsmakers beter kunnen bepalen welke sport- en beweeginterventies zij in kunnen zetten om meer mensen te laten bewegen en hoe zij dat het beste kunnen doen.”