Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie reclamebesluit geneesmiddelen.

Brinkman, A.C.A., Vervloet, M., Dijk, L. van, Dute, J.C.J., Kabel, J.J.C., Friele, R.D. Evaluatie reclamebesluit geneesmiddelen. Den Haag: ZonMw, 2008. 244 p.
Download de PDF
De zelfregulering van de reclame voor geneesmiddelen werkt, maar niet goed genoeg. Het ontbreekt vooral aan effectief toezicht, zo blijkt uit de evaluatie van het Reclamebesluit geneesmiddelen. De evaluatie is door minister Klink van VWS aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens het Reclamebesluit geneesmiddelen moet “reclame voor een geneesmiddel […] het rationele gebruik van een geneesmiddel bevorderen, door het objectief voor te stellen zonder de eigenschappen te overdrijven.” De uitvoering van het besluit wordt door beroeps- en bedrijfsleven vormgegeven via een systeem van zelfregulering. Dit systeem werkt, maar nog niet zo goed dat de doelstelling van het Reclamebesluit wordt gehaald, zo stellen onderzoekers van het NIVEL, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Zij evalueerden het Reclamebesluit met subsidie van ZonMw. Voor handhaving van de normen, zal de Inspectie voor de gezondheidszorg actiever en effectiever toezicht moeten houden.