Publicatie

Publicatie datum

Factsheets over de inrichting en financiering van zorgstelsels: naslagwerk met informatie van twintig Europese landen.

Kroneman, M., Water, L. van de, Schackmann, L., Willems, A., Jong, J. de. Factsheets over de inrichting en financiering van zorgstelsels: naslagwerk met informatie van twintig Europese landen. Utrecht: Nivel, 2023. 168 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft een beschrijving van hoe de zorg georganiseerd en gefinancierd is in 20 Europese landen die in overleg met de Directie Zorgverzekeringen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn geselecteerd op basis van prioriteiten van VWS en beschikbaarheid van informatie. Voor ieder land wordt antwoord gegeven op vragen die vooraf opgesteld zijn door deze Directie.

Het rapport is bedoeld als naslagwerk. Vóóraf aan de rapportage per land wordt een verantwoording gegeven van de gebruikte bronnen en worden vier samenvattende tabellen gepresenteerd die het makkelijker maken om landen te selecteren als specifieke informatie gezocht wordt. De informatie kan voor iedereen die snel een overzicht wil van kenmerken van verschillende zorgstelsels behulpzaam zijn.