Nivel-naslagwerk laat zien: huisartsenzorg en ziekenhuiszorg in vrijwel alle Europese landen in basispakket
Nieuws
14-03-2024

Nivel-naslagwerk laat zien: huisartsenzorg en ziekenhuiszorg in vrijwel alle Europese landen in basispakket

Het Nivel heeft een praktisch naslagwerk samengesteld over de inrichting en financiering van het zorgstelsel van 20 Europese landen. Je vindt er, per land, antwoord op vragen over het zorgstelsel als: wie zijn er verzekerd, wie is waarvoor verantwoordelijk, voor welke zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd, wat valt er op en welke beleidsaanpassingen hebben er recent plaatsgevonden? Een opvallende bevinding is dat in alle 20 landen iedereen gedekt is voor basiszorg, alhoewel er in de praktijk uitzonderingen zijn. Huisartsenzorg en ziekenhuiszorg zitten in vrijwel alle landen in het basispakket.

Het rapport heeft vooral de functie van naslagwerk, maar ook komen er verschillende algemene bevindingen uit voort. We noemen er enkele.

Basispakket voor alle leden van de bevolking en niet alleen werkenden en hun familie

Een algemene bevinding is dat de meeste landen met een sociaal verzekeringssysteem inmiddels een dekking te hebben voor alle leden van de bevolking en niet meer alleen voor werkenden en hun familieleden. Toch zien we ook dat in sommige landen een deel van de bevolking onverzekerd is, bijvoorbeeld doordat zij de premie niet kunnen betalen. Vrijwel alle onderzochte landen hebben ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en langdurige zorg (thuis of in instellingen) in het basispakket opgenomen. Voor langdurige zorg geldt wel dat het aanbod in meerdere landen beperkt is en/of de eigen bijdrage aanzienlijk. De meeste verschillen zien we in de dekking voor mondzorg: in bijna de helft van de landen is hier geen dekking voor.  

In het Nivel-naslagwerk krijgt u voor 20 Europese landen antwoord op vragen als:

  • Hoe wordt de zorg gefinancierd?
  • Wat is de kring der verzekerden?
  • Wie is er waarvoor verantwoordelijk in het zorgstelsel?
  • Zijn er eigen bijdragen van toepassing en zo ja, waarvoor?
  • Welke zorg valt onder het basispakket?
  • Wat valt op aan het systeem?
  • Wat is de stand van zaken wat betreft digitalisering van zorg?
  • Wat gaat er minder goed?
  • Hebben zich recentelijk grote stelselwijzigingen voorgedaan?

Over het onderzoek

Voor het onderzoek hebben we gebruikgemaakt van beschrijvingen van zorgstelsels in publicaties waarvan we zeker weten dat deze betrouwbare informatie bieden. Bij het lezen van de informatie moet u echter in het achterhoofd houden dat stelsels voortdurend veranderen en dat de gegeven informatie momentopnames betreffen. Voor niet alle 20 Europese landen was de gevraagde informatie beschikbaar in geverifieerde bronnen. De informatie over zorgvergoeding aan burgers van een land die zich in een ander land gevestigd hebben, is afkomstig uit het Health Systems and Policy Monitor (HSPM) netwerk, waar ook het Nivel deel van uit maakt. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van VWS.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.