Publicatie

Publicatie datum

Formulariumgericht Voorschrijven door de huisarts: doorontwikkeling indicatoren en monitoring 2019-2021.

Arslan, I., Ramerman, L., Hek, K., Meijer, A., Lambooij, A., Verheij, R. Formulariumgericht Voorschrijven door de huisarts: doorontwikkeling indicatoren en monitoring 2019-2021. Utrecht: Nivel, 2022. 34 p.
Download de PDF
Een deel van de honorering van huisartsen wordt sinds 2018 bepaald door de mate waarin zij geneesmiddelen voorschrijven volgens richtlijnen of regionale afspraken, samengevat in formularia. In de jaren 2019-2022 zijn deze metingen voortgezet en nieuwe indicatoren ontwikkeld om de metingen te verbeteren. In dit rapport wordt verslag gedaan van de doorontwikkeling van de indicatoren en periodieke metingen van de jaren 2019 tot en met 2021.