Publicatie

Publicatie datum

Gedeelde besluitvorming bij niet-curabele long- en darmkanker: rapport in opdracht van Zorginstituut Nederland, Programma Zinnige Zorg.

Spronk, I., Dulmen, S. van, Heins, M., Vliet, L. van. Gedeelde besluitvorming bij niet-curabele long- en darmkanker: rapport in opdracht van Zorginstituut Nederland, Programma Zinnige Zorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2018. 52 p.
Download de PDF
Gedeelde besluitvorming is een benadering waarbij zorgverleners en patiënten bij het nemen van beslissingen de best beschikbare evidentie delen en waarbij patiënten ondersteund worden om verschillende keuzes te overwegen. Doel is om zo tot geïnformeerde voorkeuren te komen. Als patiënten betrokken worden, zelfs als ze behandelkeuzes liever aan hun arts overlaten, ervaren zij een betere kwaliteit van zorg en communicatie. Pogingen om patiënten met niet-curabele long- of darmkanker actief te betrekken in het proces van besluitvorming lijken op zijn plaats.

Het doel van dit onderzoek is dieledig:
1. bepalen welke randvoorwaarden essentieel zijn voor gedeelde besluitvorming bij niet-curabele long-of darmkanker
2. bepalen wat belangrijke keuzemomenten zijn bij niet-curabele long- of darmkanker
3. bepalen welke keuzehulpen beschikbaar zijn voor gedeelde besluitvorming bij niet-curabele long- of darmkanker.

Conclusie
Er zeker draagvlak voor gedeelde besluitvorming in de zorg voor patiënten met niet-curabele long- en darmkanker, maar zijn nog slagen te maken voordat de randvoorwaarden gecreëerd zijn en een context ontstaat waarin gedeelde besluitvorming en ondersteunende keuzehulpen in de klinische setting echt gemeengoed worden. Dit rapport geeft enkele handreikingen om hiermee aan de slag te gaan.