Afgesloten
2018

Shared decision making (samen beslissen) bij ongeneeslijk zieke kankerpatiënten, 2016-2018

Duur: 2016 - 2018

Achtergrond
Gedeelde besluitvoering is voor ongeneeslijk zieke kankerpatiënten van groot belang voor optimale zorg en kwaliteit van leven, maar nog niet vanzelfsprekend voor long- en darmkanker patiënten.

Doel
Dit onderzoek inventariseert wat wetenschappelijk bekend is over gezamenlijke besluitvorming bij niet-curabele patiënten met long- of darmkanker, en de manier waarop keuzehulpen- en instrumenten hiervoor ingezet kunnen worden.

Methoden
Systematisch literatuuronderzoek, inventarisatie van initiatieven, online vragenlijst, expertmeeting.

Resultaten
Dit project resulteert in aanbevelingen voor verbeterde gedeelde besluitvorming en de inzet van keuzehulpen, die het Zorginstituut kan gebruiken voor een Verbetersignalement.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland