Publicatie

Publicatie datum

Gender en communicatie.

Dulmen, S. van, Plug, I. Gender en communicatie. In: T. Lagro-Janssen & D. Teunissen, Eds). Gendersensitieve huisartsgeneeskunde: een handboek voor de praktijk, Bohn Stafleu van Loghum, 2021
Dit boek helpt huisartsen om kennis over verschillen tussen vrouwen en mannen in ziekte en gezondheid toe te passen. De kennis over sekse- en genderspecifieke aspecten in epidemiologie, ontstaanswijze, pathofysiologie, diagnostiek, beloop en effecten van behandeling neemt toe. Het groeiend kennisdomein maakt een vertaling naar de dagelijkse praktijk noodzakelijk. Daarin voorziet dit boek.

Deze publicatie is te vinden op de website van Bohn Stafleu van Loghum.