Publicatie

Publicatie datum

Genderbewust bejegenen; manvrouwverschillen bij reumatische aandoeningen.

Dulmen, A.M. van, Heijmans, M. Genderbewust bejegenen; manvrouwverschillen bij reumatische aandoeningen. PiL: Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn: 2022, 12(1)
Download de PDF
Man-vrouwverschillen bij reumatische aandoeningen
Reumatische aandoeningen verschillen in frequentie van voorkomen tussen mannen en vrouwen. Reumatoïde artritis komt bijvoorbeeld drie keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Vrouwen ervaren ook meer problemen met de behandeling. Zorgverleners zijn zich niet altijd bewust van deze verschillen, waardoor er in de farmacotherapie geen expliciete aandacht voor is. Het is daarom van belang meer bekendheid te geven aan dit onderwerp.

Hulpmiddel bewustzijn voor man-vrouwverschillen
Dit kan door onder zorgverleners en patiënten meer bewustzijn te creëren voor eerder gevonden manvrouwverschillen en door vrouwelijke patiënten meer ondersteuning te bieden bij het omgaan met reumatische aandoeningen. Een handig hulpmiddel daarbij vormt de recent ontwikkelde Aandachtswijzer Reumazorg en Gender (Tool Aandachtswijzer Reumazorg en Gender | Nivel). Deze Aandachtswijzer bevat een te bestellen poster en visitekaartjes voor in de wacht- of spreekkamer en communicatietips met belangrijke onderwerpen voor een goed gesprek tussen patiënten en zorgverleners. Deze tool kan ervoor zorgen dat verschillen tussen mannen en vrouwen daadwerkelijk aan bod komen tijdens een consult.