Publicatie

Publicatie datum

Genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar.

Leemrijse, C., Dulmen, S. van. Genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar. Utrecht: Nivel, 2022. 58 p.
Download de PDF
De Raad van Europa stelde in 2017 dat het onnodig chirurgisch ingrijpen bij kinderen met Differences of Sex Development (DSD), in strijd is met de mensenrechten. In 2018 uitte het VN-comité tegen foltering kritiek op de zorg die kinderen met DSD in Nederland ontvangen, en deze kritiek werd in 2021 herhaald door het VN-kinderrechtencomité. In Nederland bestaat geen scherp beeld van de mate waarin niet-medisch noodzakelijke ingrepen voorkomen bij jonge kinderen bij wie sprake is van DSD. In dit onderzoek zijn daarom de volgende vraagstellingen geformuleerd:

1. Wat is het aantal en de relatieve frequentie (trends) van genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar in Nederland, gelet op de voor DSD gangbare diagnosen?
2. Hoe kunnen de uitgevoerde chirurgische ingrepen bij kinderen met DSD in Nederland begrepen worden, vanuit het perspectief van medisch specialisten en organisaties voor seksediversiteit?
3. Hoe komt de keuze voor, dan wel het uitstellen of afzien van genitale operaties bij kinderen met DSD tot stand vanuit het perspectief van ouders en betrokken zorgprofessionals?