Publicatie

Publicatie datum

In gesprek over chemotherapie: handvatten voor patiëntgerichte verpleegkundige voorlichting aan ouderen met kanker (Deel 1).

Weert, J. van, Jansen, J., Best, A. de, Posma, E., Noordman, J., Groot, J. de, Meulen, N. van der, Dulmen, S. van. In gesprek over chemotherapie: handvatten voor patiëntgerichte verpleegkundige voorlichting aan ouderen met kanker (Deel 1). www.nivel.nl: NIVEL, 2008. 50 p.
Download de PDF
Doel van deze publicatie is om het communicatieproces tussen de verpleegkundige en de patiënt (en zijn of haar naaste(n) te optimaliseren. Dit middels een interventie die tot doel heeft de patiënt effectiever voor te bereiden op de behandeling. In het rapport ‘In gesprek over chemotherapie’ worden deze interventie en de onderzoeksresultaten beschreven.

Deel 1 van het rapport bevat informatie over de opbouw van het verpleegkundige
voorlichtingsgesprek over chemotherapie. (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/NIVW%2022(1.pdf).

Deel 2 van het rapport ‘In gesprek over chemotherapie’ geeft theoretische
achtergrondinformatie en een overzicht van de onderzoeksresultaten die de basis vormen
van de interventie. (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/NIVW%2022(2.pdf).