Publicatie

Publicatie datum

Gezondheid van gevangenen voor en na detentie.

Groenewegen, P., Dirkzwager, A., Nieuwbeerta, P., Verheij, R., Ruiten, M. Gezondheid van gevangenen voor en na detentie. Huisarts en Wetenschap: 2022, 65(6), p. 16–19. Dit artikel is een praktijkgerichte bewerking van Dirkzwager AJ, Verheij R, Nieuwbeerta P, Groenewegen P. Mental and physical health problems before and after detention: A matched cohort study. Lancet Reg Health Eur 2021;8:100154
Download de PDF
Mensen met een slechte lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn oververtegenwoordigd in de
gevangenispopulatie. Onduidelijk is of die gezondheidsproblemen er al waren voor de detentie,
of juist in de gevangenis zijn ontstaan of verergerd. In een gematcht cohortonderzoek op basis
van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en gevangenisgegevens is de gezondheid van gedetineerden in het jaar voor en het jaar na hun detentie vergeleken met die van niet-gedetineerden. Gedetineerden bleken al voor hun detentie relatief vaak psychische en sociale problemen te hebben. De gevangenschap zelf veranderde daar niet veel aan. (Ex-)gedetineerden blijven een kwetsbare patiëntengroep die ook buiten de gevangenis extra aandacht behoeft.