Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidseffecten van blootstelling aan stroomstootwapens (Tasers) in de context van wetshandhaving: een systematisch literatuuronderzoek.

Dückers, M.L.A., Baliatsas, C., Gerbecks, J., Yzermans, C.J. Gezondheidseffecten van blootstelling aan stroomstootwapens (Tasers) in de context van wetshandhaving: een systematisch literatuuronderzoek. Utrecht: WODC, Nivel, 2019. 62 p.
Download de PDF
Het gebruik van de Taser is vanaf aanvang controversieel en de veiligheid ervan wordt steeds ter discussie gesteld in zowel media als in de medische literatuur. Doel van dit project is om een systematisch literatuuronderzoek uit te voeren naar de potentiële impact van de inzet van stroomstootwapens (merk Taser/Axon) op de gezondheid van mensen.