Publicatie

Publicatie datum

Goed van start met inhalatiemedicatie met On TRACk-interventie.

Paske, R. te, Dijk, L. van, Geffen, T. van, Vervloet, M. Goed van start met inhalatiemedicatie met On TRACk-interventie. Pharmaceutisch Weekblad: 2022, 157(12), p. 18-20.
Download de PDF
Nederland telt bijna anderhalf miljoen gebruikers van inhalatiemedicatie met astma en/of COPD.
Ongeveer 70% van hen gebruikt de medicatie suboptimaal, wat kan leiden tot slechtere ziektecontrole, hogere kans op exacerbaties, lagere kwaliteit van leven, meer zorggebruik en ook
hogere zorgkosten. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn lage therapietrouw en (onbewust) verkeerd inhaleren. Door een goede inhalatie-instructie te geven en patiënten direct vanaf de start te begeleiden bij hun medicatiegebruik valt er gezondheidswinst te behalen.
Het Nivel ontwikkelde de On Track-interventie om patiënten met astma/COPD een goede start te geven bij het gebruik van inhalatiemedicatie. Hierin worden twee succesvolle interventies gecombineerd: online communicatietraining en gespreksvoorbereiding.