Project
Start
januari 2020

On TRACk: een blended interventie ter verbetering van het gebruik van inhalatiemedicatie

Duur: 2020 - lopend

Achtergrond
70% van de longpatiënten gebruikt de inhalatiemedicatie niet goed. Dit leidt tot een verminderde ziektecontrole en een verminderde kwaliteit van leven, en bovendien tot vermijdbare ziekenhuisopnames en tot hogere zorgkosten. Door de inhalatietechniek te verbeteren en de therapietrouw te vergroten, kunnen deze deze negatieve gevolgen worden beperkt.
Het apotheekteam kan een grote rol spelen in de begeleiding van patiënten bij hun medicatiegebruik. Apothekersassistenten vinden het echter lastig een patiëntgericht gesprek te voeren en hebben niet altijd adequate kennis van de medicatie en/of de inhalator. Daarnaast kunnen patiënten zelf een actievere rol aannemen in het gesprek.

Doel van het project
Het verbeteren van het gebruik van inhalatiemedicatie, zowel de inhalatietechniek als de therapietrouw, met On TRACk: een blended interventie. De interventie bestaat uit:
1) een online feedback communicatietraining voor apothekersassistenten
2) gespreksvoorbereiding voor patiënt en assistent.

Methoden
De gespreksvoorbereiding wordt ingezet bij twee reguliere gesprekken in de apotheek. Hierbij wordt het medicatiegebruik door een vooraf gekozen patiënt besproken en de inhalatietechniek van deze patiënt geëvalueerd.
De interventie is een nieuwe toepassing van twee eerder ontwikkelde succesvolle interventies die elkaar in dit project versterken.

Interventie in stappen
1) Stap 1: online trainen van assistenten in patiëntgerichte communicatie met behulp van zelfreflectie en persoonlijke feedback.
2) Stap 2: gespreksvoorbereiding door patiënten en assistenten voor een ingepland tweede uitgiftegesprek, en een vervolggesprek na een half jaar.
- Patiënten bereiden zich voor met een question prompt list (QPL), waarmee zij onderwerpen kiezen die zij willen bespreken. Ook beantwoorden zij aanvullende vragen.
- Assistenten bereiden het gesprek voor aan de hand van deze informatie.
3) Stap 3: twee voorbereide gesprekken waarin de onderwerpen uit stap 2 worden besproken.

Uitkomsten
- Op patiëntniveau: therapietrouw, inhalatietechniek, ziektecontrole, kwaliteit van leven, ziekteverzuim, ziekenhuisopnames, tevredenheid met en vertrouwen in communicatie met zorgverlener.
- Op assistentniveau: inhoud (incl. inhalatie-instructie) en stijl van communicatie, vertrouwen in communicatie met patiënt. Proces- en implementatie-uitkomsten worden tevens gemeten.

Opbrengsten
De in de praktijk geteste on TRACk-interventie die bij bewezen effectiviteit opgenomen wordt in het Zorgpad Inhalatiemedicatie van de Long Alliantie Nederland.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
ASCoR - Universitit van Amsterdam; Groningen UMC; UPPER - Universiteit Utrecht; diverse veldpartijen waaronder de LAN, de KNMP en Optima Farma