Publicatie

Publicatie datum

Goede loopbaanmogelijkheden belangrijk voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Plas, M., Vogel, B. Goede loopbaanmogelijkheden belangrijk voor verpleegkundigen en verzorgenden. www.nivel.nl: NIVEL, 2008.
Download de PDF
Grote groepen verpleegkundigen en verzorgenden willen zich verder ontwikkelen in hun vak. Voor een aantal van hen is dit zo essentieel dat een gebrek aan loopbaanmogelijkheden de doorslaggevende reden kan zijn om een andere baan te zoeken.
Vooral verzorgenden en op hbo-niveau opgeleide verpleegkundigen vinden loopbaanmogelijkheden belangrijk, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), LEVV (Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging) en V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland). Ze geven aan dat betere loopbaanperspectieven hun beroep aantrekkelijker zouden maken. Meer aandacht voor loopbaanperspectieven kan ertoe bijdragen dat ze zich langer blijven inzetten voor de zorg. De komende jaren verwacht de zorg een toenemend tekort aan personeel. Het is daarom belangrijk niet alleen nieuw personeel te werven, maar ook de uitstroom te beperken. Een betere loopbaanontwikkeling lijkt daarvoor een belangrijke voorwaarde.
Opmerkelijk is dat één op de vijf verpleegkundigen en verzorgenden ronduit ontevreden is over de loopbaanmogelijkheden en de begeleiding daarbij, terwijl zij aangeven dit wel belangrijk te vinden. Het ministerie van VWS wil scherper gaan differentiëren in bevoegdheden en bekwaamheden, waardoor meer loopbaanmogelijkheden zullen ontstaan. De komst van verpleegkundig specialisten met een Masteropleiding is hierop al een antwoord.
Extra aandacht is nog nodig voor verzorgenden. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: "Uit eerder onderzoek weten we dat zij - anders dan verpleegkundigen - niet zozeer denken aan doorstromen naar een hogere functie, maar meer aan het werken met aandachtsgebieden of specialisaties, zoals psychogeriatrie of chronisch zieken."
Voor het onderzoek is 700 verpleegkundigen en verzorgenden uit het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden gevraagd naar de aantrekkelijkheid van hun beroep. De verpleegkundigen werken in algemene ziekenhuizen, de psychiatrie, zorg voor verstandelijk gehandicapten en thuiszorg. De verzorgenden in de thuiszorg, verzorgingstehuizen en verpleeghuizen. De gemiddelde leeftijd is 43 jaar en 8% was man. Dat is een goede afspiegeling van de man-vrouw verhouding in de sector. De gemiddelde leeftijd is iets ouder dan representatief zou zijn.
Gegevensverzameling