Publicatie

Publicatie datum

Grensoverschrijdende zorg: vooronderzoek naar de haalbaarheid van een experiment in een grensgebied betreffende de verruiming van mogelijkheden voor grensoverschrijdend zorgverkeer.

Ros, C.C., Zee, J. van der. Grensoverschrijdende zorg: vooronderzoek naar de haalbaarheid van een experiment in een grensgebied betreffende de verruiming van mogelijkheden voor grensoverschrijdend zorgverkeer. Utrecht: NIVEL, 1996.
Download de PDF
Dit rapport begint met een vergelijking van de gezondheidszorgsystemen in Nederland, Duitsland en België. Tevens wordt ingegaan op de wetgeving m.b.t. grensoverschrijding in dit gebied. Verder wordt ingegaan op problemen met de aanwezigheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen. Vervolgens worden van een aantal euregio's het zorgaanbod en de huidige grensoverschrijdende zorg beschreven. Tenslotte wordt een aanbeveling gegeven voor de wijze waarop een experiment in een grensregio concreet ingevuld dient te worden. (ref.NZI)