Nieuws
27-11-2003

Cijfers over de inkomenspositie van chronisch zieken

Over de inkomenspositie van chronisch zieken verscheen begin 2003 een NIVEL rapport. Hieruit bleek dat eenderde van alle chronisch zieken een beschikbaar inkomen heeft van minder dan 1000 euro per maand. Dit komt doordat ze vaker zijn aangewezen op een uitkering en bovendien hoge uitgaven hebben vanwege hun ziekte.Om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor hun extra uitgaven is er een mogelijkheid gecreëerd om ziektekosten af te trekken van de belasting. In het belastingjaar 2001 maakte slechts 11% van de chronisch zieken hier gebruik van, terwijl meer dan de helft van hen in principe in aanmerking kwamen voor deze mogelijkheid. De oorzaken hiervan zijn gelegen in de onbekendheid met de regeling en de toegankelijkheid ervan. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIVEL in samenwerking met de Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw. Chronisch ziek of gehandicapt zijn brengt veel extra kosten met zich mee. Hieronder vallen eigen bijdragen voor behandelingen en medicijnen, thuiszorg, hulpmiddelen en aanpassingen. Daarnaast zijn er 'verborgen kosten', dat wil zeggen kosten die door gezonde mensen veel minder of zelfs helemaal niet gemaakt worden. Het gaat hierbij onder andere om extra kosten voor voeding of dieet, extra kledingkosten, extra energie- en verwarmingskosten, extra (dure) reiskosten en attentiekosten voor mantelzorgers, omdat je de buurvrouw die steeds je zware boodschappen brengt toch af en toe ook eens een bloemetje of een ander bedankje wilt geven.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.