Publicatie

Publicatie datum

Grenswaarde griepepidemie in winter 2019-2020.

Hooiveld, M., Donker, G., Fouchier, R., Hoek, W. van der, Koopmans, M., Korevaar, J., Lange, M. de, Teirlinck, A., Meijer, A. Grenswaarde griepepidemie in winter 2019-2020. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Elke winter weer krijgen veel mensen de griep, een infectieziekte veroorzaakt door het influenzavirus. Wanneer het aantal ziektegevallen sterk is verhoogd, spreekt men van een epidemie. De drempelwaarde hierbij komt voort uit internationale afspraken. Voor het griepseizoen 2019-2020 spreken we over een epidemie wanneer het aantal patiënten met griepachtige klachten – zoals gerapporteerd door huisartsen die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – gedurende twee achtereenvolgende weken hoger is dan 58 per 100.000 inwoners én er door het RIVM influenzavirus gevonden is in monsters afgenomen bij een deel van deze patiënten.