Nivel: Grenswaarde griepepidemie 2019-2020 vastgesteld op 58 per 100.000 inwoners
Nieuws
30-10-2019

Grenswaarde griepepidemie 2019-2020 vastgesteld op 58 per 100.000 inwoners

Elke winter weer krijgen veel mensen de griep, een infectieziekte veroorzaakt door het influenzavirus. Wanneer het aantal ziektegevallen sterk is verhoogd, is er sprake van een epidemie. Hiervoor wordt elk jaar voor aanvang van het griepseizoen de drempelwaarde bepaald.

Voor het griepseizoen 2019-2020 spreken we over een epidemie wanneer aan twee criteria wordt voldaan:

  1. Het aantal patiënten met griepachtige klachten zoals gerapporteerd door huisartsen die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, is gedurende twee achtereenvolgende weken hoger dan 58 per 100.000 inwoners in Nederland.
  2. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het influenzavirus aangetroffen in een substantieel aantal monsters die zijn afgenomen bij een deel van deze patiënten.

De drempelwaarde 2019-2020 is - met een nieuwe, betrouwbaardere methode dan voorheen - vastgesteld op basis van griepcijfers van de laatste tien griepseizoenen.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.