Publicatie

Publicatie datum

Grenswaarde griepepidemie in winter 2020-2021.

Hooiveld, M., Hendriksen, J., Fouchier, R., Gageldonk, R. van, Koopmans, M., Korevaar, J., Lange, M. de, Meijer, A. Grenswaarde griepepidemie in winter 2020-2021. Utrecht: Nivel, 2020. 3 p.

Download de PDF
Elke winter krijgen veel mensen de griep, een infectieziekte veroorzaakt door het influenzavirus. Wanneer het aantal ziektegevallen sterk is verhoogd spreekt men van een epidemie. De drempelwaarde voor een epidemie wordt elk jaar vooraf vastgesteld volgens internationale afspraken. Voor de winter 2020-2021 wordt dezelfde grenswaarde aangehouden als vorig jaar, namelijk 58 patiënten met griepachtige klachten per 100.000 inwoners. Dit is gebaseerd op cijfers van huisartsen die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We spreken van een griepepidemie wanneer de grenswaarde gedurende twee achtereenvolgende weken wordt overschreden én er door het RIVM influenzavirus wordt gevonden in keel- en neuswatten afgenomen bij een deel van deze patiënten. Ook het coronavirus (SARS-CoV-2) kan voor griepachtige klachten zorgen. Daarom zijn de testresultaten van de watten van groot belang om te kunnen bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een griepepidemie.