Publicatie

Publicatie datum

Grote behoefte aan scholing in palliatieve zorg.

Veer, A. de, Joren, C., Groot, K. de, Francke, A. Grote behoefte aan scholing in palliatieve zorg. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Kernpunten vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners (2020):
- Veel verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners hebben patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. Zij bieden dan vooral zorg bij lichamelijke en psychische problemen.
- Bijna veertig procent van de zorgverleners die palliatieve zorg geven, vindt zich in hoge mate competent daarvoor, vooral als het lichamelijke zorg en zorg in de stervensfase betreft.
- Ook vinden veel zorgverleners zich competent in samenwerken bij palliatieve zorg.
- Bijna twee derde van de zorgverleners wil verdere scholing in palliatieve zorg. Meest genoemde scholingsinteresses zijn de zorg bij psychische, sociale en spirituele problemen, het herkennen van de zorgbehoeften, proactieve zorgplanning, morele dilemma’s en ethische kwesties, en rekening houden met verschillende culturele opvattingen of communicatiestijlen.

Deze publicatie maakt deel uit van een reeks van drie publicaties, met een tabellenboek:
- Veer, A. de, Joren C, Groot K. de, Francke A. Grote behoefte aan scholing in palliatieve zorg. Utrecht: Nivel, 2020. (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/grote-behoefte-aan-scholing-palliatieve-zorg)
- Joren C, Veer A. de, Groot K. de, Francke A. Zorgverleners vinden palliatieve zorg goed, maar er zijn nog verbetermogelijkheden. Utrecht: Nivel, 2020. (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/zorgverleners-vinden-palliatieve-zorg-goed-maar-er-zijn-nog-verbetermogelijkheden)
- Joren C, Veer A. de, Groot K. de, Francke A. Kwaliteitskader palliatieve zorg goede leidraad voor zorgverleners. Utrecht: Nivel, 2020. (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-goede-leidraad-voor-zorgverleners)
- Zorgverleners over palliatieve zorg: tabellenboek van een peiling onder het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Peiling 2020. (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/zorgverleners-over-palliatieve-zorg-tabellenboek-van-een-peiling-onder-het-nivel-panel)
Gegevensverzameling