Publicatie

Publicatie datum

Handreiking Artikel 19 VN-Verdrag Handicap: het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij.

Handreiking Artikel 19 VN-Verdrag Handicap: het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens, 2020.
Download de PDF
In 2016 heeft Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: VN-verdrag handicap) geratificeerd. Het doel van het verdrag is om een inclusieve samenleving te creëren waarin mensen met een beperking volledig kunnen participeren. Aan het verdrag ligt de gedachte ten grondslag dat de samenleving zo moet worden ingericht dat belemmeringen worden weggenomen en mensen met een beperking volledig kunnen participeren. In dat kader heeft het College voor de Rechten van de Mens (verder: het College) besloten een handreiking te ontwikkelen die handvatten biedt om het VN-verdrag handicap toe te passen in de gemeente. Deze handreiking ziet op artikel 19 van het VN-verdrag handicap: het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij.

Het doel van deze handreiking is om gemeenten nadere handvatten te bieden die helpen om artikel 19 VN-verdrag handicap toe te passen in het gemeentelijk beleid. Zowel op het gebied van bouwen en algemene toegankelijkheid, als op het gebied van het aanbieden van zorg en ondersteuning volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (verder: Wmo 2015).