Zelfstandig wonende ouderen tevreden met hun deelname aan de samenleving, maar niet als zij ernstige beperkingen hebben
Nieuws
12-05-2020

Zelfstandig wonende ouderen tevreden met hun deelname aan de samenleving, maar niet als zij ernstige beperkingen hebben

De meeste ouderen zijn tevreden over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Dat geldt minder voor ouderen met een beperking. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek, in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Dit onderzoek is uitgevoerd voordat Nederland te maken kreeg met de coronapandemie. De coronapandemie en de maatregelen die in verband hiermee zijn genomen, zullen veel ouderen sterk beperken in hun deelname aan de samenleving.

Ouderen zijn over het algemeen vrij tevreden over de zorg die ze ontvangen, over hoe ze wonen en over de wijze waarop ze kunnen deelnemen aan de samenleving. Een aantal van hen geeft echter aan het aanzienlijk slechter te hebben. Dit zijn ouderen met een beperking, in het bijzonder ouderen met een ‘ernstige’ beperking. Ook andere groepen, zoals alleenstaanden en ouderen met een lagere opleiding, ervaren meer problemen dan gemiddeld.

Zorg aan thuiswonende ouderen goed beoordeeld
De meeste ouderen blijken tevreden te zijn over de zorg en ondersteuning die ze ontvangen. Ze beoordelen dit gemiddeld met het rapportcijfer 7,9. Tegelijkertijd geeft bijna een op de vijf ouderen met een ziekte of een beperking aan behoefte te hebben aan extra ondersteuning.

Thuiswonende ouderen over meedoen in de samenleving
Een belangrijke bevinding uit het onderzoek is dat ouderen met een beperking moeilijker kunnen meedoen in de maatschappij. Dit geldt niet alleen voor activiteiten die zij als vrijetijdsbesteding wel zouden willen ondernemen maar door hun beperking niet gemakkelijk kunnen uitvoeren, zoals sporten. Ook bij de meer basale activiteiten - boodschappen doen, op bezoek gaan bij vrienden en familie en zelfs bezoek ontvangen - ervaren zij belemmeringen. Tussen de 50 en 85% van de ouderen met ernstige beperkingen is hier zelfs (zeer) ontevreden over.

Waarom onderzoek naar thuiswonende ouderen met een beperking?
In de afgelopen jaren is er veel veranderd voor ouderen. Kernpunt in het huidige beleid is dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen. Het College voor de Rechten van de Mens ontving signalen over ervaren knelpunten, zowel van mensen met een beperking als van betrokken organisaties. Daarom heeft het College, als toezichthouder op de uitvoering van het ‘VN-verdrag handicap’, de positie van zelfstandig thuiswonende ouderen in beeld laten brengen. Over ouderen met een beperking waren al wel data beschikbaar, maar hierover was vanuit het ‘VN-verdrag handicap’ nog niet specifiek gerapporteerd. Het onderzoek van het Nivel heeft betrekking op verdragsrechten als wonen, zorg en meedoen in de samenleving. Daarnaast is er specifieke aandacht voor de situatie van mensen met een migratieachtergrond.

Hoe nu verder?
Het College zal in gesprek gaan over het rapport met onder meer rijksambtenaren, ouderenorganisaties en organisaties voor mensen met een beperking. Bij het geven van voorlichting over mensenrechten zal het College extra aandacht schenken aan ouderen met een beperking. De eerder door het College ontwikkelde handreiking over zelfstandig wonen wordt onder de aandacht gebracht van gemeenten en belangenorganisaties.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.