Publicatie

Publicatie datum

Hartcoach: telefonische coaching voor gezonde leefstijl en zelfmanagement van patienten.

Leemrijse, C. Hartcoach: telefonische coaching voor gezonde leefstijl en zelfmanagement van patienten. Nieuwsbrief Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie Nederland: 2012(5)
Lees online
Achtergrond: Verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, roken, overgewicht, diabetes mellitus en een sedentaire levensstijl zijn belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Het verminderen van deze risicofactoren vermindert de kans op terugkerende hartproblemen en verbetert de kwaliteit van leven. De huidige behandelingen slagen er vaak onvoldoende in om patiënten hun leefpatroon zodanig te laten verbeteren dat het risico op complicaties afneemt. Er is daarom behoefte aan interventies die een gezonde leefstijl en zelfmanagement van patiënten effectief bevorderen. Coaching patients On Achieving Cardiovascular Health (Hartcoach) is een programma dat mensen zelf bewust maakt van de risicofactoren die zij hebben en waarden die ze na moeten streven. Hartcoach is een Australisch programma, dat door Zorgverzekeraar Achmea naar Nederland is gehaald. In dit programma coacht een getrainde verpleegkundige patiënten middels telefonische consulten in het behalen van streefwaarden van de beïnvloedbare risicofactoren. De coach richt zich hierbij op leefstijlfactoren en geneesmiddelengebruik.