Afgesloten
2012

Evaluatie Hartcoach programma 'Coaching patients On Achieving Cardiovascular Health', 2010-2012

Doel: jun 2010 - dec 2012

Achtergrondinformatie
Hart- en vaatziekten (HVZ) vormen een doodsoorzaak in Nederland en de westerse wereld. Ter preventie van recidieven is het van groot belang dat patiënten met coronair lijden op de hoogte zijn van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten en met de mogelijkheden deze risicofactoren beter te controleren. In het Hartcoach programma krijgen patiënten hiervoor (telefonisch) leefstijlbegeleiding van een persoonlijke coach.

Doel
Primaire doel: het primaire doel is te onderzoeken wat het effect is van het Hartcoach-programma op de risicofactoren BMI, tailleomvang, bloeddruk, cholesterolgehalte, fysieke activiteit en voedingsgewoonten bij patiënten met een coronair event (ACS, of stabiele angina waarvoor PCI en/of CABG).
Secundaire doel: Secundair doel is te bekijken in welke mate het Hartcoach-programma, in vergelijking tot usual care, effect heeft op bloedglucose, HbA1c, roken, therapietrouw, zelfmanagement, angst, depressie en kwaliteit van leven.

Methode
Gerandomiseerd onderzoek waarin de experimentele groep het Hartcoach-programma bovenop de usual care krijgt en de controlegroep alleen usual care.

Resultaat
Inzicht in de effecten van Hartcoach, en daarmee optimalisatie van de preventie van cardiovasculaire aandoeningen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Achmea Zorg
Projectpartners
AMC, afdeling Cardiologie