Publicatie

Publicatie datum

Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging: ervaringen en wensen van professionals in de wijkverpleging en van verwijzers.

Veer, A. de, Groot, K. de. Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging: ervaringen en wensen van professionals in de wijkverpleging en van verwijzers. Utrecht: Nivel, 2022. 40 p.
Download de PDF
Dit rapport biedt enerzijds inzicht in hoe verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging denken over herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging. Anderzijds biedt het onderzoek inzicht in het perspectief van professionals die wijkverpleging voor hun cliënten zoeken, namelijk verpleegkundigen in ziekenhuizen en praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken.

De realisatie van herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging in Nederland wordt jaarlijks onderzocht door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Medio 2021 heeft het RIVM een eerste meting gedaan om de uitgangspositie in kaart te brengen. De eerste analyses uit deze meting, waarover in de loop van 2022 gepubliceerd wordt, riepen bij het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vragen op die in dit rapport van het Nivel beantwoord worden, op basis van onderzoek onder het Nivel Panel Verpleging & Verzorging.
Gegevensverzameling