Publicatie

Publicatie datum

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Brabers, A., Reitsma, M., Friele, R. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2013.
Download de PDF
De media spelen een grote rol bij het vertrouwen van zorggebruikers in de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Opmerkelijk is dat een derde geen mening heeft over de inspectie. Veel mensen weten niet wat de inspectie doet. Waarschijnlijk omdat ze zelf niet met de inspectie in aanraking komen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet de gezondheidszorg bevorderen door handhaving van de kwaliteit, van de zorg, preventie en medische producten. Na fouten in bijvoorbeeld ziekenhuizen komt de IGZ in de media regelmatig onder vuur te liggen omdat zij haar taak als toezichthouder niet goed zou hebben vervuld. Op verzoek van de IGZ onderzocht het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) afgelopen najaar binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg het beeld van de inspectie.

Vertrouwen
Bijna een derde van de algemene bevolking heeft veel vertrouwen in de IGZ, bijna een derde heeft weinig vertrouwen en ruim een derde heeft geen mening. Wanneer naar bijvoorbeeld de onpartijdigheid of deskundigheid van de IGZ wordt gevraagd, valt op dat zelfs meer dan de helft geen mening heeft. Waarschijnlijk komt dit doordat maar weinig mensen met de IGZ in aanraking komen. Het vertrouwen in de IGZ lijkt vooral gebaseerd op berichtgeving in de media.

Bekend
De onderzoekers peilden ook hoe bekend de IGZ is bij het publiek. Om dit in perspectief te plaatsen vergeleken ze de bekendheid van de IGZ ook met die van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), een andere toezichthouder. De inspectie blijkt redelijk bekend. Zes op de tien mensen weten ongeveer wat de IGZ doet, 12% weet dat precies en slechts 11% van de consumenten heeft nog nooit van de IGZ gehoord. Daarmee is de IGZ bekender dan de AFM.

Onderzoek
In oktober 2012 zijn 1500 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL benaderd met een vragenlijst. De antwoorden van 854 respondenten zijn meegenomen in de analyses. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat uit 6000 leden van 18 jaar en ouder.
Gegevensverzameling