Publicatie

Publicatie datum

Het belang van een veerkrachtige gemeenschap: gezondheidsbevordering bij flitsrampen en ‘creeping crises’.

Dückers, M., Hoof, W. van, Jacobs, J., Holsappel, J. Het belang van een veerkrachtige gemeenschap: gezondheidsbevordering bij flitsrampen en ‘creeping crises’. Impact Magazine: 2017(4), p. 12-15.
Download de PDF
Gebeurtenissen zoals overstromingen, orkanen en aardbevingen bedreigen mensen individueel en de gemeenschap(pen) waarvan zij deel uitmaken. Vaak gaan dreigingen gepaard met onzekerheid, onrust, somberheid, angst of woede, verstoorde rollen en verhoudingen, zelfs ernstige gezondheidseffecten. Tegen die achtergrond moeten burgers en partijen ter plaatse samenwerken om elkaar en de gemeenschap er bovenop te helpen. Het vermogen om dit effectief te doen is de essentie van ‘community resilience’. De auteurs verkennen het concept met een gezondheidsfocus, voortbouwend op bestaande richtlijnen.
Dat is nodig. Gemeenschappen bieden een cruciaal aanknopingspunt voor gezondheidsbevordering bij crises. (aut. ref. )